Image
Płyta styropianowa hydrofobowa AQUA  P-150

AQUA P-150


Płyty styropianowe AQUA P-100 produkowane są metoda spieniania na bazie polistyrenu
uszlachetnionego związkami hydrofobowymi dzięki, którym zwiększa się odporność styropianu na chłoniecie wody.
 

Przykłady zastosowania

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach 
  • izolacja cieplna fundamentów poniżej poziomu gruntu
  • izolacja cieplna cokołów i ścian piwnic
  • izolacja cieplna podłóg, ścian i stropów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego 
  • tarasy, balkony 
     

Właściwości płyt styropianowych AQUA P-150

Własciwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS200 ≥ 200 kPa
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)150 ≥ 150 kPa
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia i temperatury DLT (1)5 ≤ 5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,034 W/m K
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)3 ≤ 3%
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (2) ± 2 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm