Image
Styropian EPS 031Lambda Plus - styropian grafitowy

EPS 031 Lambda Plus+

Styropian EPS 031 Lambda Plus+ - styropian grafitowy idealny na fasadę. 

Przykłady zastosowania

  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO)
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  •  izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

Właściwości płyt styropianowych EPS 031 LAMBDA PLUS +

Właściwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 100 ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 100 ≥ 100 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,031 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(2) ± 2mm • P(5) ± 5mm