Image
Styropian EPS 032 Lambda Plus - styropian grafitowy

EPS 032 Lambda Plus

Styropian EPS 032 Lambda Plus - styropian grafitowy idealnie nadaje się na ściany i fasadę. 

Przykłady zastosowania

  •  zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO)
  •  zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  •  izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  •  wypełnienie dylatacji
  •  izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  •  izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  •  izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
     

Właściwości płyt styropianowych EPS 032 LAMBDA PLUS

Właściwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 75 (≥ 75 kPa)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 80 ≥ 80 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,032 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm