Image
Styropian EPS 033 Lambda - styropian grafitowy

EPS 033 Lambda

Styropian EPS 033 Lambda - styropian grafitowy idealny do ścian i fasady. 

Przykłady zastosowania

  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO)
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
     

Właściwości płyt styropianowych EPS 033 LAMBDA

Właściwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 75 (≥ 75 kPa)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 80 ≥ 80 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,033 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm