Image
Styropian EPS 040 Fasada

EPS 040 Fasada

Styropian EPS 040 FasadaStyropian EPS 040 Fasada to świetny wybór na ściany lub fasady. 

Przykłady zastosowania

  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
     

Właściwości płyt styropianowych EPS 040

Właściwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 75 (≥75 kPa)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 100 (≥100 kPa)
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 %
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,040 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm