Image
Styropian EPS 70-038 Fasada Professional

EPS 70-038 Fasada Professional

EPS 70-038 Fasada Professional idealnie nadaje się na ściany i fasadę. 

Przykłady zastosowania

  •  zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  •  zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  •  izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  •  wypełnienie dylatacji
  •  izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  •  izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  •  izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
     

Właściwości płyt styropianowych EPS 70-038

Własciwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS115 ≥ 115 kPa
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 %
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 ≥ 70 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 100 ≥ 100 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm