Image
Styropian EPS FASADA STANDARD

EPS Fasada Standard

EPS Fasada Standard idealnie nadaje się na ściany i na fasadę. 

Przykłady zastosowania

  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

Właściwości płyt styropianowych EPS FASADA STANDARD

Własciwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS50 ≥ (50 kPa)
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)3 ≤ 3 %
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,045 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (1) ± 1 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm