Image
Styropian EPS 038 Dach-Podłoga

Styropian EPS 038 Dach Podłoga

Styropian EPS 038 Dach Podłoga idealnie nadaje się do wykorzystania na podłodzę lub dach.

Przykłady zastosowania

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy normalnych obciążeniach
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji
  • dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych
  • tarasy, balkony

Właściwości płyt styropianowych EPS 038 Dach Podłoga

Właściwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 125 (≥125 kPa)
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia i temperatury DLT (1)5 ≤ 5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (2) ± 2 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2 mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm