Image
Styropian EPS 100-036 Dach-Podłoga Professional

Styropian EPS 100-036 Dach-Podłoga Professional

Styropian EPS 100-036 idealnie nadaje się na dach lub podłogę.

Przykłady zastosowania

 • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
 • podłogi budynków użyteczności publicznej
 • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
 • dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji
 • dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych
 • dachy krokwiowe
 • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
 • stropodachy wentylowane
 • tarasy, balkony
   

Właściwości płyt styropianowych EPS 100-036

Własciwości Klasa lub poziom
Poziom wytrzymałości na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Klasa stabilizacji wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia i temperatury DLT (1)5 ≤ 5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,036 W/m K
Klasa reakcji na ogień E
Klasy tolerancji wymiarów: • grubość • długość • szerokość • prostokątność • płaskość • T (2) ± 2 mm • L(2) ± 2 mm • W(2) ± 2mm • Sb(5) ± 5mm • P(5) ± 5mm